Gotlænderbladet

Gotlænderbladet udkommer 4 gange årligt:

  • 25. februar: Læmning, græsmarker og vinterfodring
  • 25. maj: Mønstring, landsbedømmelse og træf
  • 25. august: Slagtning,avlsdyr, landsbedøm. og træf
  • 25. november: Vinterfodring og evt sygdomme

Stof og annoncer til Bladet må være redaktionen i hænde senest 1 måned før udgivelsesdagen.

Redaktion:
Anne Hjelm Jensen (ansv.)
Birkelyvej 6, Lorup
4180 Sorø
Tlf./fax: 58 54 50 64
E-mail: birkemosehus@mail.dk