GOTLÆNDERBLADET

Gotlænderbladet udkommer 4 gange årligt:

 Marts:           Læmning, græsmarker og vinterfodring
 Juni:              Mønstring, landsbedømmelse og træf
 September:   Slagtning, avlsdyr, landsbedøm. og træf
 December:   Vinterfodring og evt. sygdomme

 

Stof og annoncer til Bladet skal være redaktionen i hænde senest 1 måned før udgivelsesdagen.

Redaktion:
Anne Hjelm Jensen (ansv.)
Birkelyvej 6, Lorup
4180 Sorø

Mobil: 5132 6016
Tlf.: 5854 5064

E-mail: birkemosehus@mail.dk