PelsmønstringEt vigtigt led i avlsarbejdet vedrørende Gotlandske Pelsfår er vejning og pelsmønstring af lammene ved 120-dages alderen.

Hvad er så pelsmønstring? Det er en bedømmelse af pelsens egenskaber, d.v.s. farve, krølstørrelse, hårkvalitet og tæthed. Man bedømmer de inderste 2 cm af pelsen.

Farven, der kan variere fra næsten sort til næsten hvid, med de 3 nuancer mørkegrå, grå og lysgrå som de almindeligste, bør være jævnt udbredt over hele kroppen. D.v.s. ting som mørk ryg og mørke bove betragtes negativt ved angivelse ar farvekvaliteten. Ligeledes bør farven være ren og klar, helst blålig og stålagtig i skæret.

Krølstørrelsen, eller lokken om man vil, ønskes ligeledes jævnt udbredt over kroppen. Der ønskes en fast og spændstig krølkarakter. Krøllen kan variere fra lille, næsten kruset i udseende, til store bølgeagtige lokker.

Hårets kvalitet er af stor betydning for det færdige skinds udseende. Håret skal have en vis styrke os karakter for at kunne danne faste krøller. Det må ikke være for tyndt så kan det give et for uldent udseende. Det må heller ikke være for groft, og frem for alt må det ikke være ru at føle på. Man ønsker et silkeagtigt, blødt hår, der desuden skal have glans. Har skindet gode kvaliteter på disse områder er det slidstærkt og smudsafvisende.

Tætheden er en bedømmelse af hvor godt hårene dækker huden. Især siderne kan have en tendens til at være mere åbne i hårlaget. Tætheden ønskes så godt at skindet kan bukkes, uden at der opstår åbne striber.

En vigtig ting for at give gode pelskvaliteter er, at lammene har en jævn tilvækst. Dårlig foderstand og standsning i væksten ses let på hårets kvalitet. Desuden bliver huden for tyk og skindet dermed for tungt, hvis lammet bliver for gammelt, inden det slagtes.

Rent praktisk foregår bedømmelsen ved, at der kommer mønstrere rundt på gårdbesøg og foretager mønstringen. I forbindelse hermed skal det nævnes, at det er besætningsejerens ansvar at have hjælp til håndteringen af lammene ved mønstringen. Desuden er det vigtigt for hele tilrettelæggelsen, at tilmeldingsfrister overholdes, og at indsendelse af papirer sker til tiden.

Tallene, der ved mønstringen fremkommer over hvert lam, bearbejdes på EDB, så man får relativtal og index for såvel lam som moderfår.
PelsmønstringstaIlene og 120 dages vægten kan sammen med øvrige kendskaber til dyrenes resultater, f.eks. moderegenskaber og lammetal, anvendes til udvælgelse af avlsdyr og planlægning af fodring, græsmarksdrift, vædderindkøb og mange andre ting. Alt sammen med det samlede formål at fremme besætningens produktionsresultat og dermed dens økonomiske situation.

Efter gårdmønstringen arrangeres der landsbedømmelse 2 steder i landet. Herefter kan de allerbedste væddere endvidere deltage i kropsbedømmelse. Det lam, der har opnået højest sammenlagt point på pels og krop, udnævnes til Årets Pelsvædderlam.

Er der spørgsmål vedrørende pelsmønstring, så kontakt Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark.