REDAKTIONEN PÅ GOTLÆNDERBLADET


Redaktionen består af:

  • Janni Holmager,
  • Ejgil E. Andersen
  • Erhard Nielsen

Redaktionen kan kontaktes på E-mail:
redaktionen@gotlam.dk.

Gotlænderbladet udkommer 3 gange årligt:

Februar/Marts:  Læmning, græsmarker og vinterfodring
Maj/Juni:          Mønstring, landsbedømmelse og Træf
September:       Avlsdyr, slagt, landsbedømmelse og Træf

Stof og annoncer skal være redaktionen i hænde senest en måned før udgivelsesdagen.
Deadline på næste nummer var den 28. august 2023.