REDAKTIONEN PÅ GOTLÆNDERBLADET


Den nye redaktion:

  • Janni Holmager,
  • Ejgil E. Andersen
  • Erhard Nielsen

Redaktionen kan kontaktes på E-mail:
janni@fjordgaarden.eu


- indtil de får ny mail.

Gotlænderbladet udkommer 3 gange årligt:

Februar/Marts:  Læmning, græsmarker og vinterfodring
Maj/Juni:          Mønstring, landsbedømmelse og træf
September:       Avlsdyr, slagt, landsbedømmelse og træf

Stof og annoncer skal være redaktionen i hænde senest en måned før udgivelsesdagen.
Deadline på næste nummer er den 1. februar 2023.