Alt om behandling af skind og skindindsamling

Skind- og uldindsamling i klubberne

Klubberne sender skind til to svenske garverier - Donnia og Tranås. Se i Gotkalenderen, hvortil din klub sender. Hvis du ønsker at bruge et andet garveri, må du kontakte en anden klub og aftale indlevering der.

Du kan hente Donnia følgeseddel her

Du kan hente Donnia pakkesedler her

Hvis din klub sender til Tranås, skal du ikke bruge ovenstående lister, men udfylde sedlen fra Tranås (med gennemslag). Hvis du ikke har den nye seddel, kan du med fordel printe og udfylde en kladde her og udfylde sedlen med gennemslag, når du indleverer skind.

Nogle klubber bruger en Tranås pakkeseddel her (en seddel i hver pose + den samlede oversigt i en pose). Hvis din klub ikke plejer at bruge den, så se bort fra dette.

Hvis du ikke har indleveret uld før; kontakt din klubformand og spørg, hvordan det foregår. Find din lokale klub her

Der er skindindsamling i klubberne i november. Datoer kan ses i Gotlænderbladet og i Gotkalenderen.

Klubberne tager hensyn til Corona-situationen og beder medlemmer sætte sig ind i, under hvilke betingelser årets skind- og uldindsamling foregår.

ÆNDRINGER:

Klub Himmerland: Flyttet til 6/12. Læs her og husk tilmelding!

Klub Vendsyssel: Flyttet til 6/12.

Tranås køber IKKE råskind i år pga. Corona.

Donnia køber kun gode gotlænder-råskind til 300 sv.kr.

Se Markedspladsen, hvor medlemmer ønsker at købe råskind.

 

Der er desuden skindindsamling i februar i Klub Himmerland, hvor alle medlemmer er velkommen.