DANSK FÅREAVL

Her finder du alt om det "nye" Dansk Fåreavl, som er paraplyorganisation for fåreavl i Danmark på tværs af racer.

Følg med på deres hjemmeside www.danskfaareavl.dk.

Se mødereferater nederst på siden.

Repræsentantskabsmøde 2024

Kære medlemmer,
Vedhæfet er
indkaldelse til repræsentantskabsmødet den 2. marts kl. 13.
Sted: Fyns Familielandbrug, Rugårdsvej 197, 5210 Odense NV.
Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på mødet er den 10. februar, forslag sendes til
formand@sheep.dk.

Vi håber at se rigtig mange af jer til årets repræsentantskabsmøde.

Hvis der er nogen blandt jeres medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelse eller udvalg, så skal de endelig ikke holde sig tilbage, det er muligt at lade sig opstille på dagen. Hvis der er nogen, der inden repræsentantskabsmødet ved, at de vil opstille, må de meget gerne lave en kort præsentation, som vi så kan rundesende til jer.

Alle medlemmer af Gotlænderforeningen kan deltage, kontakt Anne Hjelm.

______________________________

Der er ikke indkommet forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fra medlemsforeningerne.

Bestyrelsen vil sætte stillingtagen til udryddelseslprogram for Bluetongue til behandling på dagsordenens punkt 5. 
Vi skal tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at tiltræde udryddelsesprogrammet.

Bluetongue (BTV) er på EU-niveau blevet nedgraderet fra en liste 3 sygdom til en liste 4 sygdom. Det betyder i praksis, at erhvervet selv skal afholde omkostninger til et udryddelsesprogram.

Der vil være møder med Fødevarestyrelsen i nærmeste fremtid, hvor vi får flere oplysninger om sagen, så vi kan have fyldestgørende informationsmateriale klar på repræsentantskabsmødet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

______________________________

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent - Bestyrelsen foreslår Steen Ove Sørensen og Ole Søjberg
Beretning fra bestyrelsen

Beretning fra Afsætningsudvalg
Beretning fra Avls- og raceudvalg
Beretning fra Klima- og naturudvalg
Beretning fra Sundhedsudvalg
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent 2025 - uændret kr. 80,- pr. medlem i medlemsforeningerne
Indkomne forslag (frist var den 10. februar)
Godkendelse af budget
Valg til bestyrelse - der skal vælges 4 medlemmer for en 2-årig periode:
Ann Stistrup - villig til genvalg
Jens Nielsen - villig til genvalg
Karsten Villadsen - villig til genvalg
Henning Nielsen ønsker at opstille til bestyrelsen
Bente Gaarde Christensen ønsker at opstille til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter
Valg til udvalgene:
Afsætningsudvalg - der skal vælges 2 medlemmer for en 2 årig periode
Katinka Knibbe - villig til genvalg
Morten Brøgger - villig til genvalg
Avls-og raceudvalg - der skal vælges 2 medlemmer for en 2 årig periode
Henning Nielsen - villig til genvalg
Lars Linding - villig til genvalg
Klima-og naturudvalg - der skal vælges 2 medlemmer for en 2 årig periode
Claudia Nielsen - villig til genvalg
Lars Skovmose - villig til genvalg
Sundhedsudvalg - der skal vælges 2 medlemmer for en 2 årig periode
Inga Stamhøj - villig til genvalg
Maurits Knibbe - villig til genvalg Valg af revisorer
Nuværende revisorer er Ole Søjberg og Steen Ove Sørensen, begge er villige til genvalg
Eventuelt

På vegne af bestyrelsen
Bente Østergaard
formand
Af hensyn til forplejning vil vi gerne bede om tilmelding senest onsdag den 28/2 2024 til formand@sheep.dk

Antal får i Danmark

Antal får iflg. opgørelse fra CHR 

                                      15/8 2023      21/11 2023       9/1 2024
Dyr i alt:                         133.678           132.555         131.240
Heraf voksne hundyr:     84.897             84.966           84.993
Antal besætninger:                                                          5.664

Sommerhilsen

Kære medlemsforeninger

Sommeren er over os, det betyder ferietid for de fleste. Som fåreavlere og fåreholdere er der dog altid opgaver der skal løses.
I bestyrelsen arbejder vi lige nu intenst med Ulveproblematikken, det er et langt og sejt træk.
Miljøministeren var medio juni i Vestjylland for at mødes med fåreholdere mfl. så han kunne få en grundlæggende viden om hvad det betyder for dyrehold, at der er en hastigt voksende ulvebestand i Danmark.
Nu venter vi spændt på hvad der kommer ud af besøget.
Emnet er ikke blevet mindre aktuelt efter det seneste angreb i Holland.

Vi arbejder lige nu på at blive optaget som medlem i Landbrug & Fødevarer, vi mener det er vigtigt at vi får mulighed for at benytte os af de ydelser vi kan få hos L & F, dels i forhold til at bearbejde det politiske system men også til at profilere hele fårebranchen.

Bestyrelsen mødes igen den 13. august 2023, har I emner som I gerne vil vi skal drøfte, så kontakt os gerne.
Fortsat god sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
15. juli 2023

Repræsentantskabsmøde 2023

På repræsentantskabsmødet 4. marts 2023 blev der valgt tre repræsentanter fra Gotlænderforeningen:

  • Karsten Villadsen (fra Thy-Mors-Salling) i bestyrelsen.
  • Jens Bonderup Kjeldsen i Klima- og naturudvalget.
  • Jerry Bækgaard-Salling i Avls- og raceudvalget.

Udvalgene arbejder med de fælles udfordringer, vi har i fårebranchen.
Hvis du har forslag til emner til bestyrelse eller udvalg, send det til vores 
bestyrelse.

Ny kalender på danskfaareavl.dk
Her kan vi tilføje aktiviteter, der er åbne også for ikke-medlemmer.