DANSK FÅREAVL

Her finder du artikler og links om det "nye" Dansk Fåreavl, som er en paraplyorganisation for fåreavl i Danmark.

SOMMERHILSEN

Kære medlemsforeninger

Sommeren er over os, det betyder ferietid for de fleste. Som fåreavlere og fåreholdere er der dog altid opgaver der skal løses.
I bestyrelsen arbejder vi lige nu intenst med Ulveproblematikken, det er et langt og sejt træk.
Miljøministeren var medio juni i Vestjylland for at mødes med fåreholdere mfl. så han kunne få en grundlæggende viden om hvad det betyder for dyrehold, at der er en hastigt voksende ulvebestand i Danmark.
Nu venter vi spændt på hvad der kommer ud af besøget.
Emnet er ikke blevet mindre aktuelt efter det senest angreb i Holland.

Vi arbejder lige nu på at blive optaget som medlem i Landbrug & Fødevarer, vi mener det er vigtigt at vi får mulighed for at benytte os af de ydelser vi kan få hos L & F, dels i forhold til at bearbejde det politiske system men også til at profilere hele fårebranchen.

Bestyrelsen mødes igen den 13. august 2023, har I emner som I gerne vil vi skal drøfte, så kontakt os gerne.
Fortsat god sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
15. juli 2023

REPRÆSENTANTSKAB

På repræsentantskabsmødet 4. marts 2023 blev der valgt tre repræsentanter fra Gotlænderforeningen:

  • Karsten Villadsen (fra Thy-Mors-Salling) i bestyrelsen.
  • Jens Bonderup Kjeldsen i Klima- og naturudvalget.
  • Jerry Bækgaard-Salling i Avls- og raceudvalget.

Udvalgene arbejder med de fælles udfordringer, vi har i fårebranchen.
Hvis du har forslag til emner til bestyrelse eller udvalg, send det til vores 
bestyrelse.

Ny kalender på danskfaareavl.dk:
Her kan vi tilføje aktiviteter, der er åbne også for ikke-medlemmer.