DANSK FÅREAVL

Her finder du alt om det "nye" Dansk Fåreavl, som er paraplyorganisation for fåreavl i Danmark på tværs af racer.

Følg med på deres hjemmeside www.danskfaareavl.dk.
Her finder du også en kalender, hvor vi kan tilføje aktiviteter, der også er åbne for ikke-medlemmer.

Hvis du har forslag til emner til bestyrelse eller udvalg, send det til vores bestyrelse.

Se mødereferater nederst på siden.

INFORMATION OM BLUETONGUE 

Her kommer informationsmateriale, som Sundhedsudvalget under Dansk Fåreavl har lavet i samarbejde med Dansk Gede Union.
Vi vil løbende orientere, når der kommer nyt i Bluetonguesagen.

Udgivet den 10. maj 2024.

TILSKUD TIL HEGN 

𝐏𝐮𝐥𝐣𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐢𝐥𝐬𝐤𝐮𝐝 𝐭𝐢𝐥 𝐮𝐥𝐯𝐞𝐬𝐢𝐤𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐡𝐞𝐠𝐧 𝐞𝐫 𝐢𝐠𝐞𝐧 å𝐛𝐞𝐧.

Miljøstyrelsen har den 1. maj 2024 åbnet for anden ansøgningsrunde til puljen for tilskud til ulvesikring af hegn. Puljen er åben frem til 12. juni 2024.
Den nye pulje, som yder tilskud til ulvesikring af husdyrhegn i hele Jylland, er for anden gang i år åben for ansøgninger. Denne anden runde løber frem til 12. juni 2024, og der er lige som i første runde en million kroner i puljen. Husdyrholderne kan få tilskud til ulvesikring af både nye og til eksisterende hegn.
I første runde, som løb fra 24. januar til 6. marts, blev der uddelt i alt 970.000 kr. fra puljen, og alle 32 kvalificerede ansøgere fik tilsagn. Efter de to første runder vil der være en tredje mulighed for at søge støtte fra puljen til efteråret, når årets sidste runde åbner den 4. september. Der også afsat én million kroner til den sidste runde.
Husdyrholdere som måtte have et akut problem, og ikke kan vente på ansøgningsrunderne kan, hvis de inden for det seneste år haft gentagne ulveangreb på husdyr på samme areal, søge om tilskud til ulvesikring af hegn efter akutordningen.
 
𝐁𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐢𝐥𝐬𝐤𝐮𝐝 𝐭𝐢𝐥 𝐮𝐥𝐯𝐞𝐬𝐢𝐤𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐡𝐞𝐠𝐧:
Ansøgere i hele Jylland, som holder mindre husdyr (dyr under 120 cm i voksen tilstand såsom får og geder), kan søge om tilskud til ulvesikring af hegn
Husdyrholdere, som har haft ulveangreb på større husdyr (dyr over 120 cm i voksen tilstand såsom køer og heste), kan på forsøgsbasis imidlertid også søge om tilskud til ulvesikring af hegn på de arealer, hvor der inden for tre år fra ansøgningsrundens start har været ulveangreb på større husdyr
Ansøgerne kan få dækket de ekstra omkostninger, som er forbundet med ulvesikring af eksisterende hegn, eller merprisen ved ulvesikring af nye hegn. Man kan dog maksimalt få 20 kr. pr. meter
For mobile hegn yder Miljøstyrelsen maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde.
Asøgningsskemaet findes her.

Antal får i Danmark

Antal får iflg. opgørelse fra CHR 

                                      15/8 2023      21/11 2023       9/1 2024
Dyr i alt:                         133.678           132.555         131.240
Heraf voksne hundyr:     84.897             84.966           84.993
Antal besætninger:                                                          5.664