MILJØ- OG KLIMAVENLIGT FÅREHOLD

Under dette menupunkt finder du artikler og links om, hvordan du gør dit fårehold mest miljø- og klimavenligt.

WEB-KURSUS

Den 25. april 2022 afholder Team Fårerådgivning et web-kursus: "Mine virkemidler i en klimafokuseret lammeproduktion".

Konsulent Kirstine F. Jørgensen fortæller om hovedresultaterne af Projekt Slagtelams Klimaaftryk og hvilke forhold, som bidrager til bedriftens udledning af klimagasser.
Deltagerne kan danne sig et indtryk af udledningen af klimagas i egen bedrift ved at finde en sammenlignelig bedrift blandt de ni repræsenterede bedrifter i undersøgelsen, samt høre hvordan det er muligt at nedsætte udledningen via fodring og management.
Se mere om tilmelding, pris mm. på Team Fårerådgivning.

PROJEKT SLAGTELAMS KLIMAAFTRYK

I nyhedsbrev nr. 8 fra Projekt Slagtelams Klimaaftryk, som er afsluttet ved nytår, er der analyser fra rapporten, der beskriver effekten på aftrykket ved naturpleje, samt driftsformens betydning for kulstofbindingen i jorden. Endvidere er der en artikel om, hvordan rapporten kan bruges overfor forbrugere af fødevarer.

Se Nyhedsbrev nr. 8

På Team Fårerådgivnings hjemmeside www.teamfaareraadgivning.dk ligger der flere artikler med resultater om projektet.

På vegne af Styregruppen for projektet

Povl Nørgaard, Team Fårerådgivning.

______________________________

Her kan du læse om Projekt Slagtelams Klimaaftryk:

Nyhedsbrev nr. 7

Nyhedsbrev nr. 6

Nyhedsbrev nr. 5

Projekt Slagtelams Klimaaftryk

Baggrund for projektet.

Kilde: Team Fårerådgivning)