REGLER

Opdateret august 2023

REGISTRERING

Ifølge loven skal fårebesætninger være registreret i Det Centrale Husdyrregister og have et ejendomsnummer (CHR-nr.)

Fra Regler vedrørende CHR, øremærker, besætningsregister m.m. på Fødevarestyrelsen hjemmeside:

 

  • Mærkningsfristen for får/geder er 9 måneder.
  • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka, skal ikke mærkes, men flytningen skal indberettes til CHR.
  • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
  • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke - dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
  • Fristen for registrering af lam i besætningsregistret er 7 dage efter, at dyret er identificeret.
  • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret.

Læs "Vejledning om mærkning og registrering i CHR af får og geder".

 

TRANSPORT

Når du skal transportere dine dyr, er der en række krav til både transportmidlet og dig selv, afhængig af afstand og formål.

 

Reglerne for transport kan ses på Fødevarestyrelsens Hjemmeside.
 

Bemærk:
Du skal ikke have autorisation, hvis:

  • du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km
  • du er selvkører, hvilket vil sige, at du transporterer dine egne dyr i dit eget transportmiddel i en afstand af under 50 km fra din besætning
  • du transporterer dyr i eget transportmiddel i forbindelse med sæsonbestemt græsningsskifte.

 

FLYTNING

Dyr, som flyttes væk fra ejendommen (til et andet CHR-nummer), skal følges af et Flytningsdokument, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du klikker på "Flytningsdokument".

Husk at flytte dyrene i Webdyr - og Elitlamm, hvis du bruger det. Læs mere om CHR besætning.

 

LANDSBEDØMMELSER OG TRÆF

Læs Gotlænderforeningens regler for Brug af flyttedokumenter og registrering i Webdyr.

 

DYREVELFÆRD

Dyrevelfærd er et vigtigt område, hvor der ofte sker ændringer, reglerne kan være komplicerede og er ikke altid lige entydige. Læs hvad Fødevarestyrelsen skriver om dyrevelfærd.

Gotlænderforeninger arbejder efter et sæt dyreetiske regler.

 

MEDICIN

Det er altid dyrlægen, som skal ordinere medicin, og i en lang række tilfælde er det kun dyrlægen, som må behandle dyrene.

Der er dog undtagelser, såsom ormekure og vaccinationer, hvor ejeren selv må anvende medicinen.

I nogle tilfælde kan ejeren også få udleveret medicin til efterbehandling af lam/får.

Endelig kan der indgås en sundhedsrådgivningsaftale med dyrlægen, hvorefter man har lov til at bruge visse typer præparater.

Under alle omstændigheder skal man være opmærksom på, at der er krav til uddannnelse for at måtte anvende medicin.

 

MAEDI - VISNA

Deltagelse i Maedi-Visna programmet er frivilligt, men hvis man ønsker at deltage i dyrskuer, mønstringer og andre samlinger af dyr, så er det normalt et krav, at dyrene har M3 status. Læs om Maedi-visna her.