Regler (opdateret 18.7 2017)

Registeringer

Ifølge loven skal alle fårebesætninger være registreret i Det Centrale Husdyrregister og have et ejendomsnummer (CHR nummer).

Alle dyr skal mærkes med to godkendte øremærker, senest når de er 60 dage gamle, eller når de forlader ejendommen.

Der skal findes en opdateret besætningsliste på ejendommen.

Reglerne vedrørende CHR, øremærker, besætningsregister m.m. 

Transport

 

Når du skal transportere dine dyr der en række krav til både transportmidlet og dig selv afhængig af afstand og formål.

"Dansk Landbrugsrådgivning - Får og Geder" har lavet en fin lille pjece som beskriver reglerne, her findes en oversigt over hvornår de forskellige regler er gældende:

Reglerne for transport kan ses på Fødevarestyrelsens Hjemmeside:
 

Bemærk:
Du skal ikke have autorisation, hvis:

  • du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km
  • du er selvkører, hvilket vil sige, at du transporterer dine egne dyr i dit eget transportmiddel i en afstand af under 50 km fra din besætning, eller
  • hvis du transporterer dyr i eget transportmiddel i forbindelse med sæsonbestemt græsningsskifte.

Flytning

Dyr som flyttes væk fra ejendommen (til et andet CHRnummer) skal følges af et Sundhedsdokument og et transportskema (begge dele kan udprintes under Udskrifter). Flytningen skal efterfølgende indrapporteres til RYK og det skal fremgå af besætningsregistret, læs mere her:

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et vigtigt område, hvor der ofte sker ændringer, og reglerne kan være komplicerede og ikke altid lige entydige.

Fødevarestyrelsen har en side om dyrevelfærd 

Medicin

Det er altid dyrlægen som skal ordinere medicin,og i en lang række tilfælde er det kun dyrlægen som må behandle dyrene.

Der er dog undtagelser, såsom ormekure og vaccinationer, hvor ejeren selv må anvende medicinen.

I nogle tilfælde kan ejeren også få udleveret medicin til efterbehandling af lam.

Endelig kan der indgås Sundhedsrådgivningsaftale med dyrlægen, læs mere her

Under alle omstændigheder skal man være opmærksom på at der er krav til uddannnelse, for at måtte anvende medicin, læs mere om disse regler her

Maedi/Visna

 

Deltagelse i maedi/Visna programmet er frivilligt, men hvis man ønsker at deltage i dyrskuer, mønstringer og andre samlinger af dyr, så er normalt et krav at dyrene har M3 status, læs mere om programmet her