NYHEDSBREV

Nyhedsbrev januar 2023

Det nye Dansk Fåreavl -brancheforening

Vi har meldt os ind som forening og vil gerne bidrage til det kommende politiske arbejde. Der holdes repræsentantskabsmøde 4. marts 2023 i Odense. Der er valg til bestyrelse og 4 udvalg: Avl, afsætning, sundhed og klima/natur. Vi har foreløbig et medlem til avlsudvalget, men ser gerne at flere medlemmer bakker op om det fælles overordnede politiske arbejde i fårebranchen. Der bliver mange højaktuelle emner i 2023: Bl.a. CO2 afgift, afgræsning af solcelleparker, forurenede græsningsarealer, revision af transportregler. Kontakt mig eller Jens Bonderup Kjeldsen, hvis du vil høre mere. Dagsorden ses på gotlam.dk. Alle medlemmer er velkomne. 

 

Fårets dag påskelørdag d. 8. april 2023

Tilmelding til birkemosehus@mail.dk senest 5. marts med kort beskrivelse af din besætning og evt. aktivitet/salg på dagen. Vi plejer at være ca. 45-50 besætninger på landsplan på tværs af racer. Dansk Fåreavl/jeg står for den overordnede markedsføring.
De regionale foreninger for markedsføring i eget område. Avlerne står selv for den lokale markedsføring evt. i samarbejde med andre i området. 

 

Medlemstilskud i 2023

Bestyrelsen besluttede på sit møde 8. januar fortsat at yde tilskud til aflønning af mønstrene, så avlernes pris for mønstring er uændret. Deltagelse på Landsbedømmelse og Træf nedsættes fra 180 kr. til 100 kr. inkl. moms/dyr. Vi afsætter 8.000 kr./klub som tilskud til aktiviteter i klubberne i 2023.  Foreløbige forslag: klippekurser, læmning, medicinhåndteringskursus.
Der holdes møde med klubberne 12. februar. Send forslag til din klubformand inden mødet.

 

Passivt medlemskab i 2023

På generalforsamlingen i 2022 besluttedes, at man kan blive passivt medlem, hvis man er stoppet med får og nedlagt sit chr. nr. Der betales 1/2 kontingent, som dækker deltagelse i Træf/generalforsamlingen, men ingen stemmeret. Deltagelse i faglige/ sociale aktiviteter samt få blad og nyhedsbrev.
Kontakt kontoret, så du får ændret dit medlemskab.  

 

Gotlænderbladet

Nye mail til bladet: redaktion@gotlam.dk. (mailadressen er ikke helt på plads endnu, brug derfor  janni@fjordgaarden.eu indtil videre). 
Deadline for indlæg og klubnyt 1. februar 2023.

 

Skindudlevering forår 2023

Der har været nedbrud på maskinerne på Tranås. Men regner med, at vi får skind, så de kan at udleveres i klubberne inden påske. Udlevering i klubberne anbefales at være tidligst i uge 13, så vi ikke skal aflyse.

  

Netop nu

Hold godt øje med de højdrægtige får, især trillingemødre og gimmere med tvillinger. Den mindste afvigelse i adfærd kan skyldes begyndende drægtighedssyge. Juster din foderplan osv. De fleste af os har brug for at give noget kraftfoder her 6-8 uger inden læmning, da vi sjældent har grovfoder, der kan dække fårets behov ved mange fostre.
Se faglige artikler under "Information" på 
gotlam.dk og de sidste års Gotblad nr. 1 under "Netop nu".

 

GOT NYTÅR FRA BESTYRELSEN OG KONTORET

Anne Hjelm

24. januar 2023