13. marts 2020

Nyhedsbrev

Skindudlevering forår 2020
Da DK er lukket ned, så følg med på gotlam.dk og vores facebook Gotlænderforeningen og se, om din klub har udskudt dato for afhentning og hvilke procedurer, der bliver ved afhentning.
Klub Østjylland har allerede besluttet en ny procedure for afhentning.
Kontingentet til klubben betales lidt forskelligt. Prøv så vidt muligt at betale på anden konti osv., så vi ikke skal tilbageføre klubkontingentet fra foreningens klubkonti. Konti/mobilpay se Gotblad 1.19. Betal dit medlemskontingent inden afhentning af skind.


Nye garvepriser forår 2020
Skift til nyt garveri Donnia, Sverige og en lavere kurs end sidst betyder, at vi her i foråret kan sætte garverprisen ned med 25 kr./skind inkl. moms på får/ged. Prisen på andre skindtyper vil fremgå af din faktura. Priserne på fragt af salgsskind til garveri er fortsat 25 kr. og adm./fragt af kasserede skind fortsat 50 kr.. Se de gamle priser i Gotblad 3.19.


Nordsjælland
Vi har skindudlevering fredag 27. marts fra kl. 16 - 19 på Tinghøjgård, Roskildevej 33, 3650
Ølstykke. Der vil blive sendt en faktura ud, som skal betales, før I afhenter skindene.
Eva Langkjær

Klub Vestsjælland
Har flyttet skindudlevering til 2. april kl. 16-20 hos Marianne på Tadre Møllevej 12, 4330 Hvalsø. Der vil blive udsendt faktura på mail inden afhentning. Husk at betale for skindene, inden du henter dem og medbringe dokumentation. Når vi nærmer os datoen, får medlemmer besked om, hvordan I må hente jeres skind, så vi stadig passer på hinanden.
Janni Holmager Hansen / Marianne Svendsen

Klub Sydsjælland
Hvis der kke kommer hindringer i vejen, udleverer vi skind søndag 29. marts kl. 10-13.
Det kommer nok til at foregå lidt anderledes end normalt. Én ting ved vi dog, det er, at uanset hvor glade vi er for at se jer, bliver der ikke nogle knus eller håndtryk, og I kommer nok også til at udvise ekstra tålmodighed.
Udlevering kommer nok også til at foregå udendørs (under halvtag), så vi håber på godt vejr.
Nærmere info i mail der sendes ud med faktura for garvning.
Peter Holst / Michael M. Hansen.

Klub Vendsyssel
Der er skindudlevering søndag 29. marts kl. 9.30 – 10.30 hos klubformand Claus Espersen, tlf. 4013 4530. Derefter klubmøde kl.10.30 - 12. Medlemmerne kontaktes på mail.
Claus Espersen.

Klub Thy-Mors-Salling
Klubben holder skindudlevering onsdag d. 25. marts mellem kl. 18 og 20, Frilandsvej 60, 7860
Spøttrup. Kontakt evt. Karsten Villadsen på tlf. 2441 4430 eller karstenvilladsen@yahoo.com.
Karsten Villadsen

Klub Himmerland
Da skindene først kommer til DK 23. marts, flyttes skindudleveringen hos Glerups, Stensgårdvej 4, 9600 Aars, til lørdag 28. marts kl. 9.30-11.30. Forholdsregler og nærmere instruks udsendes på mail sammen med faktura.
Ole Brandt Jensen

Klub Østjylland
Skindudleveringen lørdag den 28. marts kl. 10 -12 er flyttet til en anden adresse:

Skovsrodvej 38, 8670 Låsby (hos Bente & Torben Knudsen) - kontaktperson Bente Jakobsen tlf. 2078 0104. "Vi står sammen ved at holde afstand".

Sig det til dem, du kender eller taler med, da vi ikke kan nå ud til alle medlemmer.
Birte Kristensen, 2980 7067.

Klub Sydjylland
Der vil blive udsendt en mail om afhentning af skind.
Birte Høyrup


Rabatordning hos Land & Fritid
Vi har revideret aftalen med DLG centralt, så hele landet er dækket ind. Der gives 15% rabat på foder (ikke palleprisen) og 20% rabat på mineraler og sliksten. Kontakt din lokale butik og få oprettet et kundenummer, så kan du handle med rabatter i hele landet. Der betales a conto eller kontant. Tag dit sidste nr. af Gotlænderbladet med, der står dit medlemsnr. på bagsiden. Ring til mig på tlf. 5854 5064/ 5132 6016, hvis der opstår problemer.
I det næste nr. af bladet finder du en annonce fra DLG, hvor man inden 18. april én gang kan købe med 20% rabat generelt. Klubmedlemskab giver også lidt rabat. Men hold de 2 tilbud adskilt. Gotblad 1.20 udkommer om ca. 8-10 dage.

Billigere øremærker
Om ca. 3 uger sætter Agrotag øremærker til får og geder på markedet. Prisen pr. sæt 4,16 kr. ex. moms. plus adm.gebyr. Bestilles over 11 stk. så 3,86 kr. plus adm.gebyr 2,20 kr. ex. moms til Seges. Som ny kunde får du en gratis øretang og gratis erstatningsmærker til deres produkt. Bestilt allerede nu hos Agrotag.dk, Flexo Plus Dobbelt.

 

Gotlænderbladet nr. 1, 2020 forventes udsendt sidst i marts.


Anne Hjelm
13.03.20

(Datoer og information om skindudlevering opdateres løbende. Mvh. Kirsten)