Nyhedsbrev 1, januar 2024

Sidste del af drægtigheden
Det er nu, vi skal have endnu mere styr på huldet på de snart højdrægtige får. Fostrene vokser rigtig meget de sidste 6 uger og fårene skal have noget huld på kroppen for at tilgodese sig selv, fostrene og den efterfølgende malkning. De første uger malker vores får mere, end de kan nå at æde for at dække behovet, så hentes lidt på huldet.
Opdel evt. i grupper og tilpas jeres foderplan efter huld-
vurderingen.
De fleste af os er nødsaget til at tilskudsfodre med kraftfoder i den sidste periode, da 
kvaliteten på grovfoderet kun i få tilfælde kan dække behovet.

Analyse af fårenes behov for mineraler
Foreningen giver fortsat tilskud til at vi kan få analyseret leverprøver for at checke fårenes evt. mangel på mineraler.
Du kan stadig nå at deltage i projektet. Du skal have frosne leverprøver fra enten 3 lam eller 3 får.
Hver prøve skal være på ca. 2x2x2 cm. Hver af de 3 prøver lægges i plastpose, lukkes og alle 3 prøver samlet en ny lukket pose. Sendes i prøvekuvert sammen med vedlagte skema. Skemaets hoved skal udfyldes med oplysninger om afsender og kuverten sendes til adressen på laboratoriet, som fremgår af skemaet (se nederst).
Har du spørgsmål så kontakt til Ejgil E. Andersen på tlf. 7194 5883.

Egenbetalingen er på 500 kr., som opkræves gennem foreningen.

Når laboratoriet har analyseret prøverne, sendes resultatet til dyrlæge Randi Worm, Ølgod Dyrlæger, 6870 Ølgod, tlf. 7524 4344, som vurderer prøverne, kontakter avleren telefonisk og vejleder om tildeling af mineraler i besætningen.

Gotlam.dk
Kirsten vores webmaster er en ørn til at passe vores website, så husk at alle nyheder, der skal ud til medlemmerne, også sendes til hende.


Anne Hjelm / Søren Hansen
11.01.24

Se Leverprøveskema