19. august 2020

NYHEDSBREV

Landsbedømmelse 22. og 23. august 2020
Vi følger de alm. vejledninger for foreninger omkring Covid 19, og sørger for de påkrævende ting, men tag egne mundbind, sprit og engangsservietter med, så vi er dækket ind. Ved ankomsten aftales afviklingen af dagen, så vi sikre mest mulig afstand, hygiejne osv. Tilmeldingsfrist antal dyr, chr-nr. og evt. bestilling af frokost senest tirsdag aften på Sjælland: 
engvejen@post.tele.dkI Jylland medbringes al forplejning samt bord/stole. Tilmelding: ljvaevestuen@ma-net.dk.

Anja V. og Lise J. udsender evt. mails med praktiske oplysninger. I Jylland medbringes klapstol og evt. bord samt egen forplejning. De 2 bedømmelser er åbne for alle medlemmer. Max 100 mennesker og mød ikke frem, hvis der er tegn på nogen form for sygdom.

Tørke
Mange steder er græsset brændt af som i 2018. Og udsigten til en masse vand er usikker. Fortsæt med at tilskudsfodre med godt hø eller ensilage. Er kvaliteten mindre god så suppler med græspiller, lidt korn med Naturfår 100/Fåre-T eller fårepiller, frisk vand, salt og mineraler.

Hold øje med blodorm(hæmonchus), hvis vi får nedbør i denne varme. Optræder akutte dødsfald grundet blodorm anbefales at behandle hele besætningen. Bortset fra evt. slagtelam, der skal afsted de nærmeste dage. Mange slagter formodentlig tidligt som i 2018, så bestil allerede nu tid.

Udvælgelse af avlsdyr
Gotlænderforeningens kursus om udvælgelse af avlsdyr afholdes på Sjælland den 6. september og i Jylland den 20. september. 

Fristen er overskredet, men skulle der sidde en enkelt eller to der gerne vil deltage, er I velkomne. Hurtig tilmelding til kontoret@gotlam.dk. Kurset på Fyn 5. september udgår og fynboer kan deltage på en af de andre dage. Læs mere om kurset på gotlam.dk.

Træf 2020
Holdes som for 2 år siden på EUC, Audebo v. Holbæk. Alle er velkomne til at overvære bedømmelserne om lørdagen, generalforsamlingen og søndag skindgennemgang og vædderauktion (foregår som sidst på gård i nærheden). Deltagelse i spisning og overnatning kræver tilmelding senest 7. september til
 marianne@tadregaard.dkForslag til dagsorden på generalforsamlingen skal være Anne Hjelm i hænde, birkemosehus@mail.dk senest d. 19. september. Se program og info på gotlam.dk og vores facebook.

Saltning af skind
For dem der allerede starter slagtning her i august/primo september, se Gotblad 3.19 side 36. En del avlere og enkelte klubber sælger Stensalt Pioner nr. 2 velegnet til saltning. Undgå vejsalt, det kan svide skindene og indeholder antiklumpningmiddel, dvs. suger mindre godt.

Salg og køb af dyr m.v.
Hold øje med gotlam.dk under Markedspladsen og listen over pelsmønstrede besætninger under menuen "Avlen". Det anbefales generelt, at når man køber/sælger ungdyr, så skal lammene veje over 30 kg. i august, dvs. ca. 60 % af sin voksenvægt, have et lavt parasittryk og fri for lus. Har besætningen M3 status, er testet for ondartet klovsyge, har stamtavle og der er gødningsprøver, så få de dokumenter med ved afhentning af dyr.

Gotblad 3, 20 med info om bl.a skindindsamling forventes at udkomme medio september.

Anne Hjelm