Nyhedsbrev marts 2023

Skindudlevering 2023:

Vendsyssel                         3. april kl. 15-16

Thy-Mors-Salling

Himmerland

Østjylland

Syd- og Vestjylland

Sydsjælland                        1. april kl. 11-13

Nord- og Vestsjælland       30. marts kl. 17-20

Priserne på garvning bliver de anførte priser i Gotblad 3.22 s. 36. Se yderligere info på Gotlam.dk og Gotblad 1.23. Alle skind skal være betalt inden afhentning.

 

Fårets Dag - åbent hus 8. april 2023:

Hurtig tilmelding til birkemosehus@mail.dk, hvis man vil deltage i det landsdækkende arrangement på tværs af fåreracer. Mere info mail eller ring tlf. 5132 6016.

 

Det nye Dansk Fåreavl

På repræsentantskabsmødet 4. marts 2023 blev der fra vores forening valgt tre. Karsten Villadsen i bestyrelsen, Jens Bonderup Kjeldsen i Klima- og naturudvalget og Jerry Bækgaard-Salling i Avls- og raceudvalget. Sundheds- og afsætningsudvalget blev også fuldtalligt. Arbejdet går nu i gang omkring de fælles problemer vi har i fårebranchen. Har man forslag til emner til BS/udvalg, så send det til vores bestyrelse. <
Desuden er der oprettet en kalender på danskfaareavl.dk, hvor vi kan lægge nogle af vores aktiviteter, der er åbne for ikke-medlemmer (beskrivelse af arrangementet sendes til mail: kalender@sheep.dk).

 

Affaldssortering

Miljøstyrelsen og Fødevare & Erhverv har udarbejdet info om affaldssortering i landbruget. Se mst.dk. Her tænkes på bl.a. plast fra wrap-baller, som vi har en del af.

 

Nye regler for registreringer i Elitlamm fra 1. april 2023

Elitlamm indfører en række ændringer/stramninger af deres regler for registrering af dyr og hændelser.

Baggrunden er ikke helt ny, det er et EU-direktiv fra 2016, som ligger bag ændringerne, og nogle af ændringerne svarer til de regler, vi har haft i Danmark i flere år, når vi registrerer flytninger m.m.

Gotlænderforeningen valgte for mange år siden, at Stambogen for de danske gotlændere ligger i den svenske stambog, som administreres i Elitlamm.

Den ændring som kan få størst betydning på sigt, er at dyr fremover kun kan regnes for racerene, hvis de fødes i en besætning som er registreret i Elitlamm.

Det betyder, at hvis man har dyr der ikke er registreret i Elitlamm nu, og som man ønsker skal være racerene fremover, så skal dyrene registreres i Elitlamm senest den 31. marts 2023. 

Herudover er der en række opstramninger mht. registrering af hændelser:

  1. Læmninger skal registreres senest 3 måneder efter læmning.
  2. Mønstringsresultater skal registreres senest 3 måneder efter mønstring. Det er vigtigt at tjekke at de registrerede resultater er korrekte, det kan ikke ændres efterfølgende.
  3. Registrering af salg skal ske senest 7 dage efter salgsdatoen
  4. Registrering af udlåning/tilbagelevering skal ske senest 7 dage efter faktisk dato.
  5. Ved slagt anbefales det at registrere slagtningen senest 7 dage efter slagtedatoen.
  6. Ved dødsfald anbefales registrering senest 7 dage efter dødsfaldet. Dette er en anbefaling, registrering af dødsfald kan ske senere, hvis dyr f.eks. mistes på marken.
  7. Nye besætninger med renracede dyr skal oprettes i Elitlamm inden lam født i besætningen er 3 måneder gamle, hvis lammene skal registres om renracede (dette gælder f.eks. hvis man køber dyr fra en besætning der er registreret i Elitlamm).

Reglerne er beskrevet på det svenske Fåreavelsforbunds hjemmeside her: https://faravelsforbundet.se/regler-for-registrering-av-djur-i-elitlamm-avel/

Jens Bonderup Kjeldsen/Anne Hjelm

 

GOD LÆMNING OG HUSK AT TRÆKKE PÅ ERFARNE AVLERE OMKRING FODRING OG LÆMMEPROBLEMER. VI HAR LANG TRADITION FOR AT HJÆLPE HINANDEN