Hent logo her.

BRUG AF FORENINGENS LOGO

 
Regler for brug af foreningens registrerede bomærke:
Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark
Bomærket er foreningens officielle kendemærke og må kun bruges i foreningsmæssige sammenhænge. Det kan anvendes som kvalitets garantimærke o.lign. i forbindelse med skind, uld og kød, men hver enkelt sådan anvendelse skal godkendes af et flertal af foreningens bestyrelse. Det kan endvidere anvendes i PR-mæssige sammenhænge for foreningen som helhed og for det samlede arbejde med gotlandske pelsfår i Danmark.

Et flertal af foreningens bestyrelse kan til enhver tid beslutte, at anvendelsen af bomærket i en given sammenhæng skal ophøre, hvis man finder grundlaget for anvendelsen ændret.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. Januar 1985.