Birte Kristensen ned årets nedklippede

Anne Hjelm med årets pelsvædder