SKIND OG ULD

Skind- og uldindsamling i klubberne

Klubberne sender skind til to svenske garverier - Donnia og Tranås.

Du kan hente Donnia følgeseddel her

Du kan hente Donnia pakkesedler her

Hvis din klub sender til Tranås, skal du ikke bruge ovenstående lister, men udfylde sedlen fra Tranås (med gennemslag). Hvis du ikke har den nye Tranås-seddel, kan du med fordel printe og udfylde en kladde her og udfylde sedlen med gennemslag, når du indleverer skind.

Nogle klubber bruger en Tranås pakkeseddel her (en seddel i hver pose + den samlede oversigt i en pose). Hvis din klub ikke plejer at bruge den, så se bort fra dette.

Hvis du ikke har indleveret uld før; kontakt din klubformand og spørg, hvordan det foregår. Find din lokale klub her. Der indsamles kun uld fra Gotlandsk Pelsfår.

Der er skindindsamling i alle klubber til november. Datoer vil kunne ses i Gotlænderbladet og Gotkalenderen.