SKIND OG ULD

Der er skind- og uldindsamling i alle klubberne til november 2022. Læs mere i Gotlænderbladet, her på siden og i Gotkalenderen.

Det er muligt at indlevere skind fra alle fåreracer, men der indsamles kun uld fra Gotlandske Pelsfår.

Kontakt din klubformand og spørg, hvordan det foregår, hvis du ikke har indleveret skind og uld før. Find din lokale klub her

Skind- og uldindsamling er for medlemmer af Gotlænderforeningen.
Meld dig ind via formularen her eller send en mail til kontoret@gotlam.dk.

Skindindsamling:

Lokalklubberne indsamler og sender skind til to svenske garverier: Donnia og Tranås.

Du kan hente Donnia følgeseddel her.

Du kan hente Donnia pakkesedler her.

Hvis din klub sender til Tranås, skal du ikke bruge ovenstående lister, men udfylde sedlen fra Tranås (med gennemslag). Hvis du ikke har den nye Tranås-seddel, kan du med fordel printe og udfylde en kladde her og udfylde sedlen med gennemslag, når du indleverer skind.

Nogle klubber bruger en Tranås pakkeseddel her (en seddel i hver pose + den samlede oversigt i en pose). Hvis din klub ikke plejer at bruge den, så se bort fra dette.

Uldindsamling:

Ved efterårets skindindsamlinger kan medlemmer også indlevere (sælge) uld. 

NB! Der indsamles kun uld fra Gotlandsk Pelsfår, som bliver klippet 2 gange årligt.