TRÆF 2023

Gotlændertræffet holdes den 7. og 8. oktober på Jordbrugets UddannelsesCenter, som er en erhvervsskole, der udbyder uddannelser og kurser indenfor hele det grønne område. Skolen har ca. 100 medarbejder og uddanner landmænd, gartnere, anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, dyrepassere og blomsterbindere fra tre afdelinger i og omkring Aarhus.

Se deres hjemmeside https://ju.dk

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5, 8330 Beder
Tlf. 87 47 57 00

Spørgsmål vedr. Træf: Kontakt Ole Brandt på mail 98336026@mail.dk eller tlf. 30 28 60 26.

7/30 DAGES REGLEN VEDR. FLYTNING AF DYR
 
7/30 dages reglen, som bl.a. vedrører flytning af får, er blevet ophævet.
Vi har fået en bekræftelse af dette fra Fødevarestyrelsen.

Meddelelsen om det kan ses her. Klik på "7/30 dages reglerne".

Mvh. bestyrelsen.

BEDØMMELSER OG AUKTION

Bedømmelser lørdag den 7. oktober:

Kl. 10-11:30  Eksteriørbedømmelse af vædderlam.
Kl. 13-14:30  Pelsbedømmelse af vædderlam.

Der er gratis kaffe/the lørdag formiddag i hallen. 
Alle er velkommen til at overvære bedømmelserne.


Auktion søndag den 8. oktober kl. 11-12:

Væddere:

  • Se Vædderkataloget med væddernes gårdmønstring og links til deres stamtavler.
    Gå på 
    Elitlamm, hvis du vil se mere.

Gimmere:

  • Se Gimmerkataloget med gårdmønstring og links til deres stamtavler! Gimmere sælges parvis to og to.


Alle er velkommen til at overvære auktionen, samt at byde på væddere og gimmere på auktionen.

Bemærk at budprisen tillægges moms, hvis sælger er momsregistreret. Der er intet salær.
Læs mere om 
Vædder- og gimmerauktion 2023.

BEDØMMELSE AF SKIND

Har du nogle skind, som du synes, er specielt flotte?
Vil du gerne se, hvordan det går med dine avlsmål?

Så indlever skind til bedømmelse lørdag kl. 11:30 - 12.
Skindene bliver bedømt af den svenske rigsdommer K
atarina Fritjofsson.
 
Der kan indleveres skind i fire 4 kategorier:
  • Pelsskind
  • Lammeskind, plaid
  • Lammeskind, måtte
  • Fåreskind (dvs. et får der har haft lam)

Man kan højst indlevere ét skind i hver kategori!

De bedste skind kåres lørdag aften.

Søndag kl. 9:15 - 10:45 er der mulighed for at overvære en gennemgang af nogle af de bedømte skind og stille dine spørgsmål til Katarina.

PROGRAM

Fredag den 6. oktober

Kl. 19.00 - 20.00      Indsyning af dyr og deltagere.

Kl. 20.00 -                Hyggeligt samvær.

Lørdag den 7. oktober

Kl. 08.00 - 09.00      Morgenmad.

Kl. 08.30 - 09.30      Indsyning af dyr og deltagere.                  

Kl. 10.00 - 11.30      Eksteriørbedømmelse af vædderlam.

Kl. 11.30 - 12.00      Aflevering af skind til skindbedømmelse, indkvartering.

Kl. 12.00 - 13.00      Frokost.

Kl. 13.00 - 14.30      Pelsbedømmelse af vædderlam.

Kl. 15.00 - 18.00      Generalforsamling, kaffe og kage.

Kl. 18.00 - 19.00      Pause.

Kl. 19.00 -                Middag, præmiering og festlige indslag.

Søndag den 8. oktober

Kl. 08.00 - 09.00       Morgenmad. 

Kl. 09.15 - 10.45       Gennemgang af bedømte skind.

Kl. 11.00 - 12.00       Vædderauktion.

Kl. 12.00 - 13.00       Frokost og hjemrejse.

Der vil være mulighed for at købe T-shirts, bæreposer med foreningens logo samt labels.
Herudover udleveres de tre orienteringsbrochurer og ”blodguiden” gratis.

Adgang forbudt med beskidte sko indendøre, så husk et par rene sko eller futter!

OBS! Der er ikke salg af Glerups futter, som der fejlagtigt står i Bladet.

SPONSORER TRÆF 2023

Årets Pelsvædder: Skovhuse Fåregrej www.scansheep.dk

Årets Kropsvædder og Årets Nedklippede: Gotlænderforeningen.

DELTAGERE MED DYR

Deltagelse i bedømmelser og/eller auktion koster 100 kr. incl. moms pr. dyr.

Ved flytning af dyr bruges CHR 126950.
Læs vejledning om flytning af dyr til og fra Træf: Brug af flyttedokumenter og registrering i Webdyr.

Se Tjekliste for deltagere i Træf - Du behøver ikke selv have halm med!

Læs mere om Eksteriør- og pelsbedømmelse 2023.

Alle dyr skal indsynes! Dette gælder både væddere, som skal deltage i bedømmelse, gimmere og væddere til auktionen, samt dyr der kun er opstaldet under Træffet.

TILMELDING

Der er lukket for tilmelding af både dyr og mennesker.

Tilmelding er kun nødvendig, hvis man overnatter og/eller deltager i måltider.
Man kan overvære bedømmelser, generalforsamling og vædderauktion uden tilmelding.

Ved overnatning: MEDBRING SENGELINNED - der er håndklæder på værelset.

Spørgsmål vedr. Træf: Ole Brandt på mail 98336026@mail.dk eller tlf. 30 28 60 26.