FORENINGEN

"Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark" eller i daglig tale "Gotlænderforeningen" er Danmarks største raceforening, som repræsenterer en af de største (i antal) fåreracer i Danmark. Foreningen er landsdækkende med ca. 300 medlemmer.

Foreningen har eksisteret siden 1982 og arrangerer bedømmelser af dyrene i form af gårdmønstringer, Landsbedømmelser og træfbedømmelser som hjælp til avlsarbejdet.

Foreningen står, i samarbejde med det Svenske Fåreavlsforbund, for et avlsprogram, hvor ca. 100 danske besætninger får vejet og pelsmønstret deres lam.

Foreningen er delt op i lokale klubber, der tager sig af forskelligt lokalt arbejde. Se klubberne her.

Desuden koordinerer foreningen afsætning af uld og garvning af skind, samt arrangerer diverse kurser for medlemmerne.


Som medlem får du:

 • Fire numre af Gotlænderbladet, både elektronisk og med posten
 • Tilbud om klubarrangementer, temadage
 • Kontakt og mulighed for erfaringsudveksling med aktive fåreavlere
 • Pelsbedømmelse af egne lam ved gårdmønstring (se priser)
 • Gratis introduktion til udvælgelse af avlsdyr
 • Deltagelse i Landsbedømmelse af vædderlam
 • Årligt Træf med pelsbedømmelser og vædderauktion
 • Salg af pelsuld (vinter-, sommer- og lammeuld) til gode priser
 • Garvning af egne skind til yderst fornuftige priser, idet Gotlænderskind p.t. sælges for 950 - 2.000 kr./stk.
 • Gratis annoncering på Markedspladsen.
 • PR-materiale, gratis udlån af materiale, foldere samt køb af bæreposer og diverse labels.   
 • Årligt kontingent 718,75 kr. eks. moms. Ved indmeldelse fra 1. juli betales 1/2 kontingent.            

Du kan finde flere af de formelle informationer under Information.

 

Hvorfor medlem af foreningen?