FORENINGEN

"Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark" eller i daglig tale "Gotlænderforeningen" er Danmarks største raceforening, som repræsenterer en af de største (i antal) fåreracer i Danmark. Foreningen er landsdækkende med knap 400 medlemmer.

Foreningen har eksisteret siden 1982 og arrangerer bedømmelser af dyrene i form af gårdmønstringer, Landsbedømmelser og træfbedømmelser som hjælp til avlsarbejdet.

Foreningen står, i samarbejde med det Svenske Fåreavlsforbund, for et avlsprogram, hvor ca. 100 danske besætninger får vejet og pelsmønstret deres lam.

Foreningen er delt op i 10 lokale klubber, der tager sig af forskelligt lokalt arbejde. Se klubberne her.

Desuden koordinerer foreningen afsætning af uld og garvning af skind, samt arrangerer diverse kurser.


Som medlem får du:

 • Tre numre af Gotlænderbladet, både elektronisk og med posten
 • Tilbud om faglige og sociale arrangementer og temadage
 • Et netværk hvor du kan udveksle erfaringer og få råd fra erfarne avlere, din lokale klub og foreningens bestyrelse
 • Pelsbedømmelse af egne lam ved gårdmønstring i august (se priser)
 • Deltagelse i Landsbedømmelse af vædderlam
 • Årligt Træf med pelsbedømmelser, vædderauktion og generalforsamling
 • Salg af pelsuld (vinter-, sommer- og lammeuld)
 • Garvning af egne skind, idet klubberne indsamler skind om efteråret og sender dem samlet til garvning i Sverige
 • Gratis annoncering på Markedspladsen
 • Adgang "Kun for medlemmer" til bl.a. faglige artikler, tidligere udgaver af Bladet og medlemsfortegnelser
 • PR-materiale, gratis udlån af materiale, foldere, samt køb af bæreposer og diverse labels.   
 • Årligt kontingent 718,75 kr. eks. moms. Ved indmeldelse fra 1. juli betales 1/2 kontingent.            

Du kan finde flere af de formelle informationer under Information.