HISTORIEN
 
Udklip fra "Tidsskrift for Fåreavl" nr. 1, jan. 1983
Foreningen for Gotlandske Pelsfår i Danmark

Lørdag den 9. oktober 1982 afholdtes stiftende generalforsamling for Gotlandske Pels får i Danmark på Hybylund Hotel i Fredericia. Foreningens formål er at samle interesserede Gotlandske Pelsfåravlere til forbedring af racens avlsmæssige og økonomiske betydning. Varetage Gotlandsk Pelsfårs eksistens, kulturhistorisk, racemæssigt og økonomisk. Bevare Gotlandsk Pelsfårs positive egenskaber. Få læmmeproblemer, hurtig tilvækst, gode moderegenskaber, et flokinstinkt, som gør fåret let at arbejde med, samt uldens, pelsskindets og kødets karakteristiske egenskaber.

Det primære i avlsarbejdet er: 
a) Den årlige lammemønstring om efteråret.
b) Afholdelse af et årligt »træf.«
c) Vejledning ved salg og køb af avlsdyr.
d) Afsætning af kød, skind og uld, 
e) Udsendelse af et oplysningsskrift om Gotlandsk Pelsfår.

Interessen for pelsfår især det gotlandske - er i stadig stigen her i landet, og det glæder os, at foreningen nu er en realitet. Vi håber, at så mange som muligt vil slutte op om foreningen til gavn for arbejdet med vore får.

Venlig hilsen på bestyrelsen vegne
Inga Bendix Larsen og Bjørn Fonvig
sekretær

Nærmere oplysninger kan fås hos:
Ove Glerup Kristensen, formand, tlf. (08) 65 62 65
Mailis Jepsen, næstformand, tlf......... (02) 33 38 53
Bodil Aalbæk-Nielsen, kasserer, tlf... (09) 28 11 27
Inga Bendix Larsen, sekretær, tlf....... (03) 82 52 94
Bjørn Fonvig, tlf................................. (06) 63 91 14