REDAKTIONEN PÅ GOTLÆNDERBLADET

Redaktionen består af:

  • Janni Holmager
  • Anne Dahl

Redaktionen kan kontaktes mail: janni@fjordgaarden.eu.

Gotlænderbladet udkommer 3 gange årligt:

Februar/Marts:  Læmning, græsmarker og vinterfodring
Maj/Juni:          Mønstring, landsbedømmelse og Træf
September:       Avlsdyr, slagt, landsbedømmelse og Træf

Stof og annoncer skal være redaktionen i hænde senest en måned før udgivelsesdagen.
Næste deadline er 15. august 2024.